Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1500 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Uidentificeret helgenlegende, formentlig Sankt Jørgen.
.
Uidentificeret helgenlegende, formentlig Sankt Jørgen.
.
Helgenens hoved samt armen med hævet sværd.
.

Kalkmalerierne i Ramløse Kirke forestiller Jørgen (Helgen, ridder).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Kun et lille, vanskeligt tolket fragment bevaret, men stammer sandsynligvis fra en helgenlegende.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Aftrækket, som er opsat på skibets nordvæg, er noget tilsmudset og bør renses. Der forekommer en lettere gulning efter limrester på overfladen, men der er ingen aktive skader i farve- eller kalklag.

Kirke

Kor og skib er udført i romansk tid i rå kampesten med detaljer af myremalm. Omkring 1400 fik koret en østforlængelse i munkesten iblandet kampesten forneden. Sakristiet ved korforlængelsens nordside er senmiddeladelig og af samme materiale. O. 1400 blev også indbygget to krydshvælv i koret og korbuen ombygget. I begyndelsen af 1400-tallet blev indsat krydshvælv i begge fag i skibet, hvoraf kun det østlige er bevaret. Senmiddelalderligt våbenhus. Det nuværende stjernehvælv vest i skibet er opmuret i 1657 efter at det middelalderlige hvælv og våbenhuset var blevet beskadiget, da østgavlen på tårnet, der var senromansk, styrtede ned d. 13. september 1656. Tårnet var bygget af rå og kløvede kampesten foruden enkelte kvadre af myremalm. Såvel tårn som våbenhus gennemgik derfor også en omfattende ombygning og restaurering i 1657. Korforlængelsen og sakristiet står i blank mur, mens resten af kirken er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Gribskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links