Paulus samt ukendt våbenskjold.

.

Sankt Gertrud.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1125-1525 (1275-1375 Tidlig gotik, 1475-1550 Sengotik, 1080-1175 Romansk, 1375-1475 Gotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Søborg Kirke forestiller kirkelige handlinger, bøn og aflad. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Peter (Apostel), Gertrud af Nivelles (Helgeninde, abbedisse), Johannes Døber (Kristi forløber), Gud (Vor Herre), Stefanus (Helgen), Helligånden, Maria (Jesu moder), våbenskjolde, indskrifter, vrængefigurer og masker, dyr og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, imitationer, andre ornamenter, strøornamenter, arkitektur, topornamenter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, passerroset, stjerne, trappe, blomst (stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, bånd og træ og busk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er flere forskellige udsmykninger. En enkel stærkt opmalet udsmykning i korets og skibenes hvælv er fra gotisk tid. Tårnets hvælv er udsmykket i tidlig gotisk tid. Derudover flere usædvanlige motiver på vægge og midterpiller. Også disse er stærk opmalede. Enkelte er formentlig kalkmalede sidealterudsmykninger.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i alle kirkens hvælv er generelt tilsmudsede og med mange revner. Flere af hvælvmalerierne fremstår i områder nedbrudte som følge af salte, enkelte steder ned til det underliggende murværk. Kalkmalerierne på vægge og midterpiller er lettere tilsmudsede. Enkelte af malerierne har revnedannelser, især på triumfvæggen. Skaden på våbenskjoldet på skibets nordvæg bør undersøges.

Kirken

Søborg Kirke består af romansk kor og forholdsvist bredt skib helt i munkesten med et senromansk vesttårn i tegl med sekundær hvælvslagning, sakristi (antageligt fra 1400-tallet) i munkesten på korets sydside med samtidigt hvælv samt mod syd er våbenhus fra 1941 i tegl over en markstenssyld. I 1300-tallet overhvælvedes kor og skib. Sidstnævnte fik to langsgående rækker hvælv støttet på tre murede søjler midt i rummet, der derved blev toskibet. I samme periode ændredes korbuen, hvis nuværende form dog er fra 1600-tallet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Gribskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links