Korbue mod syd.
.

Korbue mod nord.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og loftsrum over hvælv. Malerierne er dateret til 1190-1275 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Valby Kirke forestiller dyder og laster, dyr, Kristus/Jesus (Guds søn). Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, prismestav og knækbånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Udsmykningen i kirkerum er så godt som nyopmalet. De beskedne fragmenter over hvælv i kor og skib vidner om, at både koret og hele kirken har haft kalkmalerier inden hvælvslagning. Koret og triumfvæggen samt de tilstødende vægge har sandsynligvis haft malerier af samme værksted, som den bevarede udsmykning i korbuen. Senere, men inden hvælvslagningen o. 1300, har de øvrige vægge også blevet udsmykket.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Maleriet i korbuen har større revnedannelser i top og begge sider af buen, som bør undersøges. Der bør foretages kontrol af eventuelt løstsiddende puds. (Tilstand oktober 2006). Over hvælv er bevaret maleri på korets nordvæg samt på skibets triumfvæg og nordvæg. Malerierne har partielt meget løse kanter og bør sikres. Der ses skruer igennem maleri på triumfvæggen mod nord. (Tilstand oktober 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn tilmaleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Valby Kirke har romansk kor og skib opført i kvadre af gullig-grønbrun skånsk sandsten. Indvendig er det øvre af skibets vægge i rå og kløvede kampesten. Ca. 1275-1325 har skibet fået en vestforlængelse i rå kampesten iblandet sandstenskvadre. Det forlængede skib og koret er overhvælvet i slutningen af 1200-tallet eller begyndelsen af 1300-tallet. Det nordre våbenhus er opført i sandsten nederst og munkesten øverst og er måske oprindelig senromansk, men er en del ombygget i nyere tid. Det søndre våbenhus er fra første del af 1400-tallet og opført i munkesten på en kampestenssyld. Det sengotiske vesttårn er opført i munkesten og har samtidigt hvælv i tårnrummet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Gribskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links