Sydvæg mellem 1. og 2. fag. To dekorationslag. Ornamentik fra yngste udsmykning.
.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib, i loftsrum over hvælv. Malerierne er dateret til 1175-1300 (1175-1275 Senromansk og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Tibirke Kirke forestiller geometriske borter, imitationer og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne trappe og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Udsmykningen omkring vinduerne står meget velbevaret med alle detaljer bevaret – såvel indridsningerne som farvelagene. De vidner om en ren ornamental, men kraftfuld udsmykning.

Over hvælv er særdeles velbevarede gotiske malerier omkring vinduer på skibets nordvæg og sydvæg. På skibets nordvæg mellem 1. og 2. fag tillige bevaret farvespor efter romansk bemaling. Maleriernes bevaringstilstand er generelt tilfredsstillende. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til fragmenternes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør der udvises stor forsigtighed.

Kirken

Tibirke Kirke består af romansk skib, primært opført af kampesten. Mod slutningen af 1300-tallet fik det en vestforlængelse i munkesten på ét fag, muligvis med samtidigt krydshvælv. Skibets to øvrige krydshvælv kan være indsat 1400-1425. Omkring 1450 erstattedes det romanske kor med et nyt, af munkesten og genanvendte kampesten, der er både bredere og højere end selve skibet, med formentlig to samtidige krydshvælv. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv og nordvendt trappehus, i munkesten, stammer fra første halvdel af 1500-tallet. Våbenhuset er fra 1754. Kirken står hvidkalket bortset fra tårnet, som har blank mur med hvidkalkede detaljer på gavle og omkring glugger.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Gribskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links