Sankt Laurentius.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1325-1894 (1275-1375 Tidlig gotik, 1550-1630 Renæssance og 1830-1930 Historicisme). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Esbønderup Kirke forestiller Johannes (Evangelist), Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), engle, Matthæus (Evangelist), Laurentius (Helgen, ærkediakon), indskrifter og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre ornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter, arkitektur og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, passerroset, ranke og blad, cirkel, firkant, rombe og trekant, træ & busk, blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, bånd, stjerne og flettekors.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I korhvælvet er en utraditionel gengivelse af evangelistsymboler i medaljoner. Skibets 1. og 2. fags hvælv har usædvanlig store toprosetter. På triumfvæggens sydside en efterreformatorisk gengivelse af Sankt Laurentius. Hvælvet i skibets 3. fag har en nymaling af Jacob Kornerup fra 1893-1894, og indgår derfor ikke i registreringen.

Korudsmykning i hvælvet er præget af ældre hårdhændede restaureringer. Kalkbunden fremstår mørk. Bunden har formentlig ikke kunnet renses med tilfredsstillende resultat, hvorfor den ved senere genrestaureringer er blevet behandlet med laserende kalkninger. Malerierne er opmalede. Motivet af Sankt Laurentius på triumfvæggen har ligeledes omfattende retoucheringer, og er præget af en tidligere opmaling. Den konserveringsmæssige tilstand af begge udsmykninger er tilfredsstillende.

Kirken

Esbønderup Kirke har romansk kor og skib fra 1100-tallet. Koret er opført i kvadre af skånsk sandsten, mens skibet er i kampesten med detaljer i sandsten. O. 1300 er skibets vestende ommuret, og kor og skib er overhvælvet. Senere i gotisk tid er koret blevet forlænget mod øst med et overhvælvet fag i munkesten og genanvendte sandstenskvadre. På korets nordside er et sakristi formentlig fra ca. 1500-50 opført i munkesten og med samtidigt hvælv. Fra samme periode er vesttårnet, som er i munkesten og har samtidigt hvælv i tårnrummet. I 1735 opførtes på skibets nordside en korsarm, der indvendig er inddelt i flere rum. Våbenhuset på tårnets sydside er fra 1942-43.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Gribskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links