Mikael dragedræber forsvarer en sjæl.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1200-1400. Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sankt Laurentius martyrium.
.

Kalkmalerierne i Bregninge Kirke - Guldborgsund Kommune forestiller apostle og andre personer og figurer. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motivet ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Over hvælv er der kun omrids af figurer i koret og farvespor samt en ranke i skibet, men disse rester fortæller, at både kor og skib har været udsmykkede inden hvælvene blev indbygget.

Over hvælv er i kor bevaret fragmentariske rester af maleri på vestvæg og nordvæg samt i skib på triumfvæg og nordvæg. Trods enkelt mindre saltskader på skibets vestvæg er bevaringstilstanden generelt set tilfredsstillende. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Bregninge Kirke - Guldborgsund Kommune består af romansk kor og skib opført i munkesten på en kampestenssokkel. Et lille våbenhus mod nord fra gotisk tid er ligeledes af munkesten på kampestenssokkel. Den let tilspidsede korbue kan være ændret i forbindelse med indbygning af hvælv i skib og kor i gotisk eller sengotisk tid, hvor koret fik et krydshvælv og skibet to seksdelte hvælv. Kirken står rødkalket med hvide detaljer ved gavle, gesimser og vinduer.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links