Ribbeornamentik og topornament fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, korsarm, hovedskib og sakristi. Malerierne er dateret til 1440-1675 (1375-1475 Gotik, 1475-1550 Sengotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af Ejsingværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber og bue fra ældste udsmykning.
.
Våbenskjold for Mogens Rosenkrantz og Sophie Bille.
.

Kalkmalerierne i Ejsing kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Marias historie og forhistorie, Jesu voksenliv, dagligliv, skabelsen og syndefaldet og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), Josef (Marias trolovede/mand), Helligånden, Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Markus (Evangelist), Simon (Farisær), Johannes (Apostel), Lazarus (Maria og Marthas bror), Maria (Marthas søster), Martha (Marias søster), Matthæus (Evangelist), Peter (Apostel), Adam (Det første menneske), David (Jødisk konge), Eva (Den første kvinde), Gud (Vor Herre), Johannes (Evangelist), Anna (Jomfru Marias moder), Joakim (Medlem af Den Hellige Familie), Thomas (Apostel), Jørgen (Helgen, ridder), Djævelen (Satan), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Barbara (Helgeninde), Katherina af Alexandria (Helgeninde), Paulus (Apostel), engle, indskrifter, djævle, dyr, bomærker og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre borter, geometriske borter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, bånd, sparre, krabbeblad og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kor og skib er to udsmykninger oveni hinanden. Ældst er den ornamentale udsmykning i korets hvælv fra midten af 1400-tallet. Den ældste udsmykning i skibet er fra omkring 1500. Derudover har både kor og skib i løbet af anden fjerdedel af 1500-tallet fået en figurativ udsmykning i kapperne. Den figurative udsmykning har en usædvanlig sammensætning af motiver og detaljer.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i kirkens korhvælv er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Korsarmens udsmykning er ligeledes generelt i en god bevaringstilstand, men der kan her observeres en del problemer, der relaterer sig til fugt. Der er udbredte angreb af lyserøde bakterier, som på længere sigt kan være skadelige for malerierne. Derfor bør klimaet i korsarmen undersøges, og på den baggrund udarbejdes et forslag til behandling af malerierne og et forbedret klima med henblik på bevaringen.

Kirken

Ejsing kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre uden sokkel. Koret har gotisk hvælv og skibet fladt bjælkeloft. Alle tilbygninger er senmiddelalderlige og opført i munkesten med genanvendte kvadre forneden. På korets nordside et sakristi med samtidigt hvælv. På skibets nordside et fire fag langt sideskib med samtidige hvælv, der står i forbindelse med skibet gennem en munkestenmur med fire arkader, der har erstattet skibets romanske nordmur. På skibets sydside er våbenhus. På kirkens sydside en korsarm med samtidigt ottedelt hvælv, der er placeret ud for triumfmuren og har adgang fra både kor og skib. Vesttårn med samtidigt hvælv i tårnrummet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links