Rankeornamentik synlig under renæssancemaleri.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og våbenhus. Malerierne er dateret til 1475-1560 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sankt Jørgen og dragen.
.

Kalkmalerierne i Mejrup Kirke forestiller Jørgen (Helgen, ridder), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, dagligliv, kampscener og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, arkitektur og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Sankt Jørgen og dragen viser, at dette motiv blev brugt flere tiår efter Reformationen, som i denne henseende er meget vigtig for forståelsen af brugen af helgenbilleder efter Reformationen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmaleriet på korets nordvestlige hvælvpille har en del skader i farvelag, som viser sig i form af mindre afskalninger. Nogle skader er af ældre dato, andre nyere. I figuransigt på søndre pilleflade er foretaget optegning med blyant. Maleriet er kraftigt tilsmudset. Kalkmaleriet på våbenhusets østvæg er i større grad tilsmudset, og reparationer er misfarvede. Maleriet på korets hvælvpille bør istandsættes, hvorimod maleriet på våbenhusets østvæg ikke umiddelbart har behov for istandsættelse.

Kirken

Mejrup Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på granitsokkel. I sengotisk tid opførtes vesttårn samt et våbenhus på skibets sydside, begge i munkesten og genanvendte granitkvadre. Kor, skib og tårn har sengotiske hvælv.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links