Formentlig del af Bebudelsen, Kongernes tilbedelse og Korsfæstelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1545-1545 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korsfæstelsen samt dateringen "1545".
.

Kalkmalerierne i Staby Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge) og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, rankeslyngornamenter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), frugt og bær, ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. På skibets nordvæg er rester af en stor udsmykning med scener fra Jesu barndomshistorie og Kristi lidelseshistorie malet 1545. Den daterede udsmykning, der kan virke noget primitiv i stregen, har detaljerede gengivelser af samtidens dragter. En meget pudsig detalje er, at både Maria og Johannes i Korsfæstelsen er gengivet i blomsterkurve, der vokser op af jordsmonnet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmaleriet på skibets nordvæg har mindre afskalninger af farvelag i forbindelse med revnedannelser. Revnerne bør udbedres, og farve-og kalklag sikres.

Kirken

Apsis, kor og skib er opført i romansk tid i granitkvadre. Især i indervæggene samt de østlige bygningsafsnit er ydermere anvendt en del kvadre af jernal. Kor og skib har skråkantsokkel, mens apsiden er med profileret dobbeltsokkel og halvkuppelhvælving. Kor og skib har flade lofter. En vestforlængelse af skibet er tilføjet ret tidligt og består af granitkvadre og munkesten. Forlængelsen har sikkert været planlagt som hvælvet tårnunderdel. En trappe i forlængelsens nordvesthjørne giver adgang til det senmiddelalderligt tilbyggede vesttårn, der er i munkesten og med ottedelt hvælving. Sydvendte sengotiske våbenhus og nordkapel med senere opsat tøndehvælving. Kirken står hvidkalket bortset fra kvadermurværket, der står i blank mur, og farvespillet mellem granit og jernal kan tydelig ses.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Holstebro Kommune

Læs videre om Staby Kirke

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links