Skibets nordvæg med malerier i vinduesnicherne.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1510-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Ejsingværkstedet (o. 1500-1525).

Kalkmalerierne

Vestre smig. Sankt Laurentius med bog og rist, herover del af indskrift.
.

Kalkmalerierne i Sahl Kirke forestiller indskrifter, Laurentius (Helgen, ærkediakon), Maria (Jesu moder) og Katherina af Alexandria (Helgeninde).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Velbevarede malerier i vinduessmigerne, der viser, hvordan disse bygningselementer også kunne udsmykkes, selvom de er placeret højt oppe på væggen og svært tilgængelige for kirkegængerne. Det er interessant at notere, at Jomfru Maria med sværd i brystet bliver taget ud af sammenhængen og sidestillet med de øvrige helgener.

Malerierne i skibets nordvægs vinduessmige er i en tilfredsstillende bevaringstilstand, men der er i forbindelse med kalkning beskåret for tæt op til figurerne og visse steder ind over maleri.

Kirken

Både apsis, kor og skib hidrører fra romansk tid og er udført i granitkvadre på en profileret dobbeltsokkel. Apsiden blev i senmiddelalderen udskilt til sakristi. Kor og skib har flade lofter. Vesttårnet af genanvendte granitkvadre og munkesten og det sydvendte våbenhus af munkesten er begge senmiddelalderlige tilbygninger. Trappehuset er indbygget i skibets nordvesthjørne. Gavle, våbenhus og tårnoverdel er hvidkalket, mens resten står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links