Del af Dommedag, basunblæsende engel og fortabte i helvedet flammer.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1540-1560 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Ryde Kirke forestiller scener fra det nye testamente, skabelsen og syndefaldet, Dommedag, Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), engle og dyr.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Fragmenter af en stor udsmykning med motiver fra Skabelsen til Dommedag, der sandsynligvis har været malet på skibets vægge.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmaleriet i koret og maleriet i skibet er begge tilsmudsede, og har mindre områder med løs og afskallede puds- og farvelag.

Kirken

Ryde Kirke har romansk kor og skib opført i rå kampesten med hjørnekvadre til dels på sokkel. Den meget brede korbue er rimeligvis senere udvidet. Kor og skib har bjælkeloft. Det sengotiske vesttårn i munkesten er jævnbredt med skibet og har oprindeligt været hvælvet, men har nu bjælkeloft. På skibets sydside er et formentlig eftermiddelalderligt våbenhus i munkesten med samtidigt tøndehvælv.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links