Passerroset i ribbekryds.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1440-1450 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Uidentificeret ornament.
.

Kalkmalerierne i Nørre Felding Kirke forestiller indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet passerroset.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I korets hvælv er kun bevaret en passerroset i ribbekrydset og et ornament i kappen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriet i korets vestkappe er ikke finafdækket. Rester af overkalkningslag er efterladt på overfladen, og enkelte steder ses afskalninger til underliggende murværk. Muligvis er dette sket på grund af salte, som kan være aktive.

Kirken

Nørre Felding Kirkes kor og skib er, muligvis o. 1150, opført i granitkvadre iblandet enkelte jernalkvadre. 0. 1450 fik koret et særegent stjernehvælv, mens skibet har bjælkeloft. Den romanske korbue er noget udvidet. Et vesttårn blev nedbrudt i 1700-tallet. Det sydvendte våbenhus er fra o. 1800. Kirken fremstår hovedsagelig i blank mur, dog er våbenhus og skibets gavltrekanter hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links