Triumfvæggen.
.

Korbue mod syd. Kains offer.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1225-1500 (1475-1550 Sengotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Vissingværkstedet (o. 1480-1510), Dalbyovreværkstedet (o. 1470-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Fårup Kirke – Randers Kommune forestiller allegorier, dyr, Kristus/Jesus (Guds søn), indskrifter, Kain og Abels historie, Abel (Fårehyrde), Kain (Agerdyrker) og vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre ornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, passerroset, ranke og blad, palmette, cirkel, firkant, rombe og trekant, knækbånd, træ og busk og beslagværk og kartouche.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret tre udsmykninger. Den ældste er den usædvanlige og ikonografisk meget vigtige scene med Kain og Abels offer i korbuen. Hvælvene i kor og skib er alle fra senmiddelalderen og er formentlig udsmykkede umiddelbart efter deres opførelse af to forskellige værksteder.

Kalkmalerierne i kor og skibs hvælv samt i korbue er i en generelt tilfredsstillende bevaringstilstand. Korbuens maleri er dog noget tilsmudset, og der er i et ret stort omfang strintet med kalk ind på maleriet, ligesom der langs buens kant ikke er foretaget beskæring med sikkerhedsafstand, men kalket over dekorationen. Korbuen samt kor og skibs hvælv er retoucheret i omfattende grad.

Kirken

Fårup Kirke – Randers Kommune har romansk kor og skib opført i kridtsten uden sokkel, i koret er dog anvendt en del granitkvadre. Endnu i romansk tid har skibet fået en vestforlængelse på sokkel. I sengotisk tid fik koret et krydshvælv og skibet tre otteribbede hvælv. Fra samme periode stammer våbenhuset på skibets sydside. Et sengotisk vesttårn blev nedrevet 1742, og kirkens nuværende vestmur blev samtidigt ommuret med små mursten.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links