Ornamental udsmykning langs bue.
.

Østre kappehalvdel. Øverste billedfelt. Fødslen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1560 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Torumværkstedet (o. 1530-1560) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Farsø Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Josef (Marias trolovede/mand), indskrifter, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkelslag og bueslag, musetrappe og blomst (naturalistisk).

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Det er kun en lille del af udsmykningen, der muligvis fylder alle tre hvælv, der står fremme. Da Torumværkstedet kun er kendt fra fem kirker, er det meget vigtigt, at ingen af disse forringes i værdi. Farsø Kirkes kalkmalerier, både de der er fremme, de tildækkede og de der endnu ikke er blevet fremdraget, er meget vigtige for forståelsen af værkstedets motivvalg, udformning af scenerne og sammenhængen mellem motiverne og teksterne på dansk.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i skibets første hvælvfags vestre og nordre kappe er kun partielt afdækkede. Malerierne i vestre kappes nordre kappedel samt maleriet i nordre kappes vestre kappedel er ikke restaureret, men konserveret. Der er efterladt sekundære kalklag på overfladen, og mørtelreparationer er ikke overfladebehandlede. Der er ikke udført farveretouchering. Maleriet i nordkappernes østre halvdel er tidligere restaureret, men fremstår nu noget tilsmudset. Malerierne skønnes derfor at have behov for restaurering.

Kirken

Farsø Kirke består af romansk kor og skib opført i granitkvadre. Dobbeltsoklen er profileret øverst og med skråkant nederst. Skibet fik indbygget tre fag ottedelte krydshvælv i senmiddelalderen, mens koret forsat er fladloftet. Det sengotiske tårn i vest er hvidkalket og bygget i munkesten over genanvendte granitkvadre forneden. Tårnrummet har samtidigt krydshvælv. Gavle og vinduespartier i kor og skib er hvidkalkede, mens resten inklusiv tårnets kvaderbyggede underdel står i blank mur. Det nordvendte våbenhus med præsteværelse er en tilbygning fra nyere tid.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Vesthimmerlands Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links