Formentlig Kristus for Pilatus.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1375-1630 (1375-1475 Gotik, 1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af Torumværkstedet (o. 1530-1560) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Ullits Kirke forestiller Jesu voksenliv, scener fra det nye testamente og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Gud (Vor Herre), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Helligånden, indskrifter, djævle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, andre ornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne passerroset, stjerne og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret kalkmalerier fra flere forskellige perioder. En figurativ udsmykning på korets nordvæg: den ældste udsmykning på korbuen og triumfvæggens maleri er de små rester efter en udsmykning fra reformationstiden, der har dækket alle kirkens vægge.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand med undtagelse af malerierne på korets nordvæg. Her er kalk- og farvelag løse og har behov for sikring.

Kirken

Ullits Kirke består af romansk kerne, kor og skib opført i granitkvadre på skråkantsokkel, men er formentlig meget ombygget. I sengotisk tid er opført et vesttårn af genanvendte kvadre, kampesten og tegl. Våbenhuset på nordsiden er fra 1872. Både kor og skib har flade lofter. Den lave korbue er ommuret af munkesten. Kor og skib står i blank mur, mens tårnet og våbenhuset er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Vesthimmerlands Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links