Sankt Erasmus martyrium.
.

Korbue mod nord. Øverste medaljon. Sankt Thomas.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1375-1475 (1450-1475 Gotik). Malerierne er malet af Jetsmarkværkstedet (o. 1450-1475).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Gedsted Kirke forestiller Kristi korsfæstelse og død, Kristus/Jesus (Guds søn), Longinus (Centurion, Kristi Korsfæstelse), Andreas (Apostel), Matthæus (Apostel), Peter (Apostel), Thomas (Apostel), Erasmus (Helgen, biskop) våbenskjold. Derudover indeholder kalkmalerierne andet ornamentik, rankeslyngornament, planteornamentik bort, geometrisk bort og imitation. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), passerosset, bånd cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, ranke og blad, stjerne, frugt og bær.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Detaljeret martyrscene og Korsfæstelse – tilsyneladende uden Maria og Johannes.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i søndre korsarm og i korbuen er i en ringe bevaringstilstand. I søndre korsarm er dele af motivet under nedbrydning på grund af salte, især motivet af røveren syd for den korsfæstede Kristus er saltskadet. I korbuen er der aktive skader i buens top, og større områder har gråligt slør, som enten kan skyldes mikrobielt angreb eller salte. Maleriet på arkadebuen mod nordre korsarm er tilsmudset i omfattende grad, hvilket formentlig kan henføres til den direkte påvirkning fra indblæsning af luftvarme i arkadebuen. Behandling af kalkmalerierne er påkrævet og på grænsen til et akut behov.

Kirken

Gedsted Kirke fremstår som en korskirke, hvis kerne udgøres af romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Kor og skib har bjælkelofter. Korbuen er omdannet til spidsbue i sengotisk tid. Alle tilbygninger er sengotiske: Korsarme på skibets nord- og sydside, våbenhus på kirkens nordside og vesttårn med samtidigt hvælv i tårnrummet. Kirken præges stærkt af istandsættelser fra nyere tid.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Vesthimmerlands Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links