Ornamental udsmykning på ribber og på bue samt i kappen.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1475-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Strandby Kirke forestiller bomærker, indskrifter og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag og vase og buket.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Korets hvælv er udsmykket med en enkel dekoration samt våbenskjold for slægten von Lützow.

Korhvælvets kalkmalerier er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand. Dog forekommer der misfarvninger af kalkbund samt fugtskjolder især i sydkappen og nordkappen.

Kirken

Strandby Kirkes romanske kor og skib er rejst på dobbeltsokkel af granit i granitkvadre iblandet kvadre af al. En forlængelse af skibet mod vest i romansk tid er formentlig tænkt som underdelen af et tårn. Koret har sengotisk krydshvælv, skibet har bjælkeloft. Korbuen af granit er bevaret. Et vesttårn fra o. 1500 er forneden i kampesten og genanvendte granitkvadre, foroven i gul munkesten. Tårnets hvælv er fra 1954. Det sydvendte våbenhus er i sengotisk tid opført i munkesten, men er stærkt forandret. Kor og skib står i blank mur, mens tårn og våbenhus er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Vesthimmerlands Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links