Samsons kamp mod Filistrene, herover ranker.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1540-1560 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Vesterbølle Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Pilatus (Statholder) og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne andre borter, rankeslyngornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne omvundet bånd, omvundet stav og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Meget vigtig efterreformatoriske udsmykning med danske tekster og billedgengivelser, der benytter samtidens forlæg, mens ornamentikkens rankeslyng har rødder i den foregående periode.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne på tårnets og skibets vægge har mange skader i farve- og kalklag. De er ved afdækning blevet sikret og repareret i et vist omfang, men der er stadig revner og andre skader, som bør behandles. En restaurering vil tillige kunne tilføre udsmykningen en øget æstetisk værdi.

Kirken

Romansk kor og skib er udført i granitkvadre på skråkantsokkel. Våbenhus mod syd og vesttårn er sengotiske tilbygninger fra efter 1500. De er bygget af munkesten med genanvendte granitkvadre. Dog er tårnets nordgavl i bindingsværk. Korets østforlængelse i genanvendte granitkvadre og apsis i munkesten stammer fra sidste fjerdedel af 1500-tallet. Stjernehvælvingerne i det romanske anlæg er fra samme periode. Kvadermurværket står i blank mur, mens det øvrige murværk er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Vesthimmerlands Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links