Ribbekryds.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og korsarm. Malerierne er dateret til 1500-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber.
.

Kalkmalerierne i Hygum Kirke – Lemvig Kommune forestiller topornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkelslag og bueslag, passerroset og blomst (stilistisk)

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er to enkle udsmykninger, der i tid er meget tæt på hinanden.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I korhvælv ses aktive saltskader i kappeflader og partielt på ribber. Et enkelt sted på nordvestribben er der sket afskalning af puds-, kalk- og farvelag ind til underliggende teglsten. I korsarmens vestkappe og nordkappe især i kappeflader forekommer ligeledes skader forårsaget af salte.

Kirken

Det romanske kor og skib i Hygum Kirke – Lemvig Kommune er opført i granitkvadre på skråkantsokkel med indermur i kampesten. Koret fik o. 1500 krydshvælv, mens skibet har fladt loft. Den runde korbue er delvis ommuret og formentlig udvidet i forbindelse med overhvælvingen. En sydvendt korsarm og et sakristi på korets nordside blev ligeledes o. 1500 opført i munkesten. Sakristiet er næsten helt og korsarmen forneden beklædt med genanvendte granitkvadre. Korsarm og sakristi har begge samtidigt krydshvælv. Vesttårnet er også på denne tid opført i munkesten og kampesten med 4-5 skifter genanvendte granitkvadre nederst. Tårnet, der fungerer som våbenhus, fik indsat krydshvælv kort efter opførelsen. Kirkens granitpartier står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Lemvig Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links