Rytterkamp.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1175-1200 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Rytter mod øst.
.

Kalkmalerierne i Lyngby Kirke – Aarhus Kommune forestiller dagligliv, kampscener, andre personer og figurer og dyr.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Enestående rytterkampsscene i stregtegning med mange bevarede detaljer både på ryttere og heste. Placeringen lavt på skibets nordvæg er ret usædvanlig.

Kalkmaleriet på skibets nordvæg er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Der bør eventuelt foretages en kontrol af kalklagenes vedhæftning til underlag, men dette er ikke akut. Fyrfadsstager placeret på håndliste på væg samt flere fyrfadslys på opstillet granitsøjle i korbue. Tilsodning fra fyrfadslys ved hyppig brug kan på længere sigt være skadeligt for kalkmaleriernes bevaring.

Kirken

Lyngby Kirke – Aarhus Kommune har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Koret har et senmiddelalderligt hvælv. Korbuen er udvidet i nyere tid, formentlig i 1600-tallet. I slutningen af 1400-tallet er på skibets sydside opført et våbenhus i munkesten på markstenssyld. Tagrytteren over skibets vestende, der er en stolpekonstruktion med tavl udmuret i tegl, stammer formentlig fra 1600-tallet, men er repareret adskillige gange i nyere tid.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links