Nordvæg mellem 1. og 2.fag. Buestik. Detalje med partiel kalkmalet dekoration på buestik.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1250-1275 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Nustrup Kirke forestiller imitationer.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Udsmykningen på buestikket over hvælv i koret fortæller, at de senromanske ændringer har stået i blank mur bortset fra buestikkets partielle udsmykning.

Bevaringstilstanden er generelt set tilfredsstillende. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Nustrup Kirke har apsis, kor og skib fra romansk tid bygget af granitkvadre på dobbelt skråkantsokkel. Indvendigt er der benyttet rå kampesten. I apsis og kor er granitkvadrene blandet med rå kampesten i de nedre partier samt munkesten i de øvre. Dette skyldes formentlig, at kor og apsis er blevet ombygget omkring 1250-75. Omkring 1400 har koret fået indbygget to krydshvælv, mens skibet har bevaret det flade loft. Vesttårn og et sydvendt våbenhus er begge fra sengotisk tid. De er bygget i munkesten og genanvendte kvadre blandet med kampesten. Tårnet har samtidig krydshvælv samt trappehus mod nord. Kirken står med blanke mure bortset fra gesimserne og omkring vinduer og døre samt i nicher.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links