Passerroset samt dansende mand ved sladrehul.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kapel. Malerierne er dateret til 1475-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Stegeværkstedet (o. 1490-1510) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Østre flig. Dansende mand ved sladrehul.

.
Nedre del af Sjælevejningen.
.

Kalkmalerierne i Sankt Nicolai Kirke - Slagelse Kommune forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, Mikael (Ærkeengel), narre, gøglere og jøder, vrængefigurer og masker, engle og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad og passerroset.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Kun to mindre fragmenter af to forskellige udsmykninger står fremme i kirken. I det mindste for fragmentet af Sjælevejningen på Omøkapellets nordvæg er den del af maleriet, som er afdækket, særdeles velbevaret. Den dansende mand i Agersøkapellet har samme bevægelser som en af mændene i Faxe Kirkes vesthvælv. Dog har denne hovedet trukket længere ned foran brystet.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. I Omø-kapellet ses aktive saltskader i det lille fragment på nordvæggen. Der bør snarest foretages en behandling af kalkmaleriet. Op mod væggen er anbragt møbler og diverse genstande, som kan medføre yderligere skader på maleriet. Kalkmaleriet i Agersø-kapellets nordkappe har en del revnedannelser, og en yngre reparation af revne i østfligen slår fra. Maleriet kan sidde løst, og bevaringstilstanden bør undersøges.

Kirken

Kor, skib og apsis i Sankt Nicolai Kirke - Slagelse Kommune hidrører fra begyndelsen af 1200-tallet og er opført som et langhus. Både kor og apsis samt dele af skibets sydside er opført i rå og kløvede kampesten suppleret med munkesten. I sydvest står korets murværk på dobbeltsokkel. Skibets nordside og vestgavl er helt i munkesten. Kirken fik indbygget hvælvinger hen imod år 1300. Koret har en krydshvælving, mens det toskibede skib har to rækker af hver fire krydshvælv, båret af fire midterpiller. Apsiden har et femdelt ribbehvælv fra 1849. Herudover findes en række tilbygninger, som alle er opført i munkesten og daterer sig til omkring 1500. Et sakristi med to samtidige krydshvælv dækker det meste af korets nordside. På nordsiden af skibet står et dobbeltkapel i form af to sammenbyggede kapeller: det østlige Agersø kapel, det vestlige Omø kapel med selvstændige ydergavle. Begge har samtidige krydshvælvinger. Det sydvendte våbenhus er stærkt omdannet og skalmuret i senere tid, ligesom krydshvælvingen er moderne. Både vesttårnet og dets to sideskibe bærer en samtidig krydshvælving. Kirkens sydside står med pudslag fra 1870'erne, mens nordsiden mest har blanke mure.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links