Apostlen Andreas martyrium, korsfæstelse på et X-kors, formentlig udsmykning over et sidealter.

.

Fakta

Malerierne er placeret i sideskib. Malerierne er dateret til 1450-1475 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Sankt Nikolai Kirke - Lolland Kommune forestiller Andreas (Apostel). Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Maleriet af apostlen Andreas er placeret på en pille og har sandsynligvis fungeret som udsmykning over et sidealter. Fra den danske middelalder er der kun bevaret enkelte Andreas-altertavler, og derfor er dette pillemaleri interessant i vurderingen af alterudsmykning i middelalderen.

Maleriet har en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Sankt Nikolai Kirke - Lolland Kommune fremstår som en treskibet sengotisk langhuskirke i munkesten. Det høje tårn i vest står indbygget i skibets vestende. Midtskibet er markant højere end sideskibene hvis mure fortsættes i et stort tresidigt afsluttet korparti. I det østligste fag af midtskibets findes rester af skibet fra en senromansk forgænger. I begyndelsen af 1400-tallet blev midtskibets tre vestlige fag samt tårnet opført ind mod dette senromanske fag. Hvælvene er først indsat i 1600-tallet. Begge sideskibe består af fem overhvælvede fag. Også i gotisk tid blev sideskibene ført videre ud med den tresidigt afrundede koromgang på fem fag. Hvælvingerne her blev dog først indbygget 1653-54. Støttepillen ved tårnets nordvesthjørne udgør samtidigt også et trappehus. Tårnets øverste del er fra 1600-tallet. Kirken står med blanke mure.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links