To udsmykninger fra forskellige perioder. Udsmykning på og langs ribber samt topornament fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

To udsmykninger fra forskellige perioder. Udsmykning på og langs ribber, på og langs bue samt topornament fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Tørring Kirke – Lemvig Kommune forestiller dyr og Kristus/Jesus (Guds søn). Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter, andre ornamenter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, krabbeblad, frugt og bær, ranke og blad, bånd og menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I korets hvælv er to ornamentale udsmykninger bevaret oveni hinanden på en sådan måde, at de må have stået fremme samtidigt. Aftrækket på skibets nordvæg viser, at kirken også har haft figurative malerier af høj kvalitet.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Der er i korhvælv udbredte saltskader, som har forårsaget afskalning af kalk- og farvelag. Især topornamentet er angrebet og i store områder gået tabt. Endvidere er der gullige misfarvninger, som er opstået på grund af fugt og salte. Derudover mindre angreb af lyserøde bakterier og mange kalkstænk på vestkappens skjoldbue. Aftrækket på skibets sydvæg er i en tilfredsstillende bevaringstilstand, dog er maleriet lettere tilsmudset.

Kirken

Tørring Kirkes – Lemvig Kommune romanske kor og skib er opført fra vest mod øst i granitkvadre på granitsokkel i to skifter, mens den indvendige mur er i kampesten. Skibet blev i romansk tid udvidet mod vest. Korets gavltrekant er for en stor del omsat med tegl. Koret har krydshvælv fra o. 1500, mens skibet har bjælkeloft. Vesttårnet er o. 1500 bygget i munkesten på en fod af genanvendt granit. Tårnet har samtidigt krydshvælv. Et nordvendt våbenhus blev tilbygget i 1974. Skib, kor og tårnets fod fremstår i blank mur, mens tårn, våbenhus og korets trekantgavl er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Lemvig Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links