Enhjørning og løve stående over for hinanden.

.

To dekorationslag. Ældste fire delvis bevarede scener fra Kristi lidelseshistorie, fra Piskningen til Korsnaglingen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib, tårn og sakristi. Malerierne er dateret til 1275-1885 (1375-1475 Gotik, 1550-1630 Renæssance, 1830-1930 Historicisme, 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Martin Malers værksted (o. 1400-1420), Tirstedværkstedet (o. 1400) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Isaks ofring og livshjulet.
.

Kalkmalerierne i Udby Kirke - Vordingborg Kommune forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, skabelsen og syndefaldet og dyder og laster. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Abraham (Patriark), Isak (Patriark), fabelvæsener og fantasivæsener, moraliteter, fabler og talemåder, dyr, indskrifter, engle og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter, andre borter, andre ornamenter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, ranke og blad, stjerne, frugt og bær, omvundet stav, vase og buket, træ og busk, menneske, dyr og væsen, musetrappe, cirkelslag og bueslag, passerroset, bånd og trappe.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Bevaringsværdig". Selvom de fire udsmykninger på korets, skibets og sakristiets hvælv og på vægge er stærkt opmalede i 1885-1886, vidner de om, at kirken har været meget rigt udsmykket både før og efter hvælvslagningen, der formentlig er fra andet årti af 1400-tallet. Dekorationen af tårnets hvælv er malet af Jacob Kornerup i 1885 og indgår derfor ikke i registreringen. Over hvælv er kun svage rester efter en formodet kronfrise og enkelte farvefragmenter. Det er ikke muligt at se, om de er samtidige med Tirstedværkstedet udsmykning på korets nordvæg og skibets syd- og nordvæg.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Kalkmalerierne i koret og skibet er generelt set i en tilfredsstillende tilstand. Sakristiets malerier er lidt tilsmudsede, og der forekommer enkelte saltskader på nordvæggen. (Tilstand september 2017). Over hvælv er bevaret fragmentariske malerier på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Pudsen sidder flere steder løs, hvorfor den bør kantsikres. Loftsrum over kor er ikke afsøgt for malerier, da der ikke er adgang til loftsrummet. (Tilstand september 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Både kor, skib og apsis stammer fra romansk tid. Det er opført fortrinsvist i rå granit. Apsidens halvkuppelhvælv er samtidigt. Kridtkvadre er især benyttet i korets overvægge, i triumfgavlen, forlængelsens vestgavl og til detaljer. Vestforlængelsen af skibet blev tilføjet allerede i senromansk tid. Både våbenhus, tårn og sakristi samt stjernehvælvingerne i den romanske del er tilføjelser i munkesten. Sidstnævnte blev indbygget i ét fag i koret og tre fag i skibet formentlig i andet årti af 1400-tallet. Samtlige fire stjernehvælv er af forskellig udformning. Våbenhuset fra omkring 1500 er sydvendt og har formentlig samtidigt krydshvælving. Tårnet i vest er rejst i første fjerdedel af 1500-tallet med nordvendt trappehus og et formentlig samtidigt krydshvælv. Ligkapellet nord for vestforlængelsen er en moderne tilbygning. Kirken står over alt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links