Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1650 (1620-1750 Barok og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Viby Kirke - Kerteminde forestiller Jesu voksenliv og skabelsen og syndefaldet. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Johannes Døber (Kristi forløber), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde) og Gud (Vor Herre). Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne beslagværk og kartouche, blomst (naturalistisk), frugt og bær, ranke og blad, passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I skibets 3. fags hvælv en velbevaret tidlig barok udsmykning fra en tid, hvor der er forholdsvis få bevarede udmalinger med scener fra både det ny og det gamle testamente.

Bevaringstilstanden er generelt set tilfredstillende.

Kirken

Kirken fremstår som et langhus, hvis midterste del udgøres af langmurene fra et romansk skib i munkesten på teglstenssokkel. I sengotisk tid afløstes det oprindelige kor af det nuværende langhuskor med et overhvælvet sakristi i østenden. Samtidigt tilføjedes mod vest et fag med bindingsværksgavl, og hele kirken overhvælvedes. Fra samme periode stammer våbenhuset på skibets sydside. I 1718 opførtes over sakristiet et tårn, som øverst er bygget i bindingsværk og har et lille spåntækket spir. Midt i 1800-tallet opførtes et gravkapel syd for tårnet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links