Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421137
Sted- og lokalitetsnummer
230304-208
Anlæg
Kanal, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kanal nord for Nydam mose. Den bevarede del af kanalen nord for Nydam mose strækker sig ca. 250 m i nord-sydøstlig retning. Den har et let krumt forløb, dens bredde foroven er ca. 15 m og ved bunden ca. 4 m, og dens største dybde er ca. 4 m. Kana- len er så godt som tør og dels tilplantet, dels tilgroet. Fredningsgrænsen forløber ca. 1 m fra kanalens øvre kanter, og det fredede areals form og udstrækning fremgår iøvrigt af vedlagte skitse. Den nordlige del af den fredede kanal er beliggende på matr.nr. 2, medens den sydlige del ligger på matr.nr. 8 og 170, alle af Sottrup ejerlav. En del af matr.nr. 154 af Sottrup ejerlav løber fra nord mod sydøst gennem det fredede areal. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning er tilladt i samme omfang som hidtil, forsåvidt kanalens profi- ler ikke ændres.

Undersøgelseshistorie

1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen bemærkninger. Bevoksning: Træer, buske. Foto: S/H og F 08.18 fra SØ, 08.19 fra NNV.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterKanal
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links