Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4426114
Sted- og lokalitetsnummer
070102-65
Anlæg
Kildeanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2011 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Skadekilde". Et stensat væld, med en 4 x 3,2 m stor oval vandflade, orienteret Ø-V. Vældet er omsat af sten. I V-enden, ind mod skråningen, i op til 65 cm højde. Derfra i faldende højde hen mod afløbet i Ø-enden, hvor stensætningen er 25 cm høj. Stensætningen går ca. 40 cm ned under vandspejlet. I gammel bøgeskov.

Undersøgelseshistorie

1998
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links