Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
210851
Sted- og lokalitetsnummer
130804-131
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1890 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke Mindesmærket og dets grund må optage højst 8 alen i firkant, altså 64 kvadratalen, og det skal hegnes forsvarligt. Adgang for almenheden ad gangsti, som grundens ejer anviser.

Undersøgelseshistorie

1962
Registrering via historisk dokumentation - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesten over mordet på kong Erik Klipping (1286), rejst 1891 på det sted, hvor man fandt grundsten til en kirke eller kapel opført 1287 på mordstedet, Finderup Lade, der efter mordet 22/11-1286 blev brændt. Der er fundet middelalderlige skeletter indenfor arealet mellem grundstenene, 25 x 9,4 m. Dette styrker den antagelse, at disse grundsten stammer fra en ældre sognekirke, og at den nuværende Finderup Kirke skal være opført over ruinerne af bodskapellet og dermed pladsen for Finderup Lade.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkors. Bevoksning: klippet bøgehæk og prydkløver.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2018
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links