Oversigt set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813173
Sted- og lokalitetsnummer
140711-149
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kjellerup kirketomt og kirkegård. Arealet, hvor Kjellerup kirke og kirkegård har ligget, måler ca. 55 x 40 m. Ruinerne af kirken ligger tæt under jordoverfladen. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte kortskitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres. Efter forudgående henvendelse til rigsantikva- ren er det tilladt at tilføre det fredede areal et beskyttende lag muldjord med henblik på evt. dyrkning, i forbindelse med hvilken der dog ikke må an- vendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbear- bejdning.

Undersøgelseshistorie

1964
Uspecificeret aktivitet - Kulturhistorisk Museum Randers
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUnderjordisk fortidsminde. På stedet nu dyrket mark. Om jord er pålagt efter forudgående tilladelse fra Rigsantikvaren, som foreskrevet i fredningsdeklaration, fremgår ikke af blåt kort. ** Seværdighedsforklaring ** Intet at se på stedet.
2003
Registreringsprojekt/ødekirker - Kulturhistorisk Museum Randers
2003
Museal udgravning - Kulturhistorisk Museum Randers
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumKjellerup Kirketomt. Ødekirke under muldlag. Ikke synigt i overfladen.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links