Oversigtsbillede - kirketomten set fra SV
.
Oversigtsbillede - kirketomten set fra V
.
Detaljebillede af mindestenen i koret set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
280833
Sted- og lokalitetsnummer
170813-294
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1999 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sejrup kirketomt. Tomten af den nedbrudte Sejrup kirke og kirkegård måler 9 x 20 m. Kirkens grundplan er markeret i terræn'et ved kampesten, og langs murenes ydersider er i nord og syd plantet lærketræer. Iøvrigt henligger stedet i græs med enkelte spredte løvtræer. I kirketomtens kor er opstillet en mindesten. Fredningen omfatter tomten af den nedbrudte kirke samt kirkegården, der opta- ger hele den brede nordlige del af matr.nr. 5s. Ovennævnte mindesmærke må således ikke udjævnes, ændres bebygges, beplantes eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløj- ning eller henkastning af jord, sten og affald. Restaurering og opmuring må kun ske med Nationalmuseets samtykke. Tyregod kom- mune har vedligeholdelsespligten i henhold til skøde af 2.jan. 1940.

Undersøgelseshistorie

1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1974
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links