mindesten
.
sf V
.
sf V
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250256
Sted- og lokalitetsnummer
180406-55
Anlæg
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkeinventar, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1950 e.Kr. - 1999 e.Kr.); Jordfæstegrav, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

No kirketomt. Tomten af den nedrevne kirke måler ca. 16,5 m i øst-vestlig retning og ca. 7,25 m i nord-sydlig retning. Kirketomtens mure er markeret med sten og be- plantning. Fredningen omfatter også de ved tomten opstillede bygningsdele fra kirken samt den i kirkeskibets vestende anbragte døbefond. Tomten er be- liggende lige nord for den nuværende No kirke. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1944
Museal udgravning - Ringkøbing Museum
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1959
Museal udgravning - Ringkøbing Museum
1959
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1969
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTomt af No gamle kirke, beliggende nord for den nuværende kirke. Tomten ligger i øst-vestlig retning. I vestenden står den gamle døbefond og ved sydsiden af tomten er opsat et gammelt vinduesparti. Alt er smukt tilplantet og arrangeret som et mindre anlæg. Ved sydsiden af anlægget er anbragt en mindesten over den gamle kirke. Mål: 16,5x7,5 m.
1984
Privat besigtigelse - Ringkøbing Museum
1998
Museal udgravning - Ringkøbing Museum
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Ringkøbing Museum
2006
Planlagt byggeri/anlæg - Ringkøbing MuseumDen gamle skole i No nedbrændte i februar 2006. Da der i forvejen var viden om en ældre kirkegård på grunden, blev det besluttet at foretage arkæologisk undersøgelse før genopførelsen af den nye skole.
2006
Museal udgravning - Ringkøbing MuseumUdgravning af et 300 m2 stort areal med 57 grave. Heraf undersøgtes 19 grave, der var direkte truet af det forstående nybyggeri. Endvidere undersøgtes et fyldskifte, der kan være gravpladsens vestlige afgrænsning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links