Østre Kirkegård.
.

Mange af Aalborg Kommunes kirkegårde er traditionelle landsbykirkegårde; nogle er smukt beliggende eller med velbevarede kulturtræk i form af beplantninger og diger. Et eksempel på en udvidelse af en landsbykirkegård findes ved Nørre Tranders Kirke. Neden for landsbykirkegården og helt fritliggende blev der i 1981 anlagt en mindre, rektangulær kirkegård omkranset af et ensidigt kampestensdige med en lav og bred, klippet tjørnehæk ved Landskabskonsulenterne I/S Frans Ameys og Luc Ghysels.

I tilknytning til nogle få landsbykirkegårde i Aalborg Kommune findes de i dag sjældne fortelandsbyer, herunder Volsted.

Oprindelig lå Aalborgs kirkegårde ved kirkerne inde i byen, bl.a. Gråbrødrekirkegården og Skt. Peders Kirkegård samt de små kirkegårde ved Vor Frue og Budolfi Kirker. Disse kirkegårde blev nedlagt, da Almen Kirkegård blev anlagt i 1806 på Sankt Jørgens Gårds areal.

Ud over Almen Kirkegård har Aalborg også Østre Kirkegård, der blev taget i brug i 1959, Mosaisk begravelsesplads fra 1810, udvidet i 1840 og 1848, samt Aalborg Søndre Kirkegård, der blev indviet i 1940.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde