Faaborgs gamle kirkegård ved Helligåndskirken karakteriseres af smukt klippede hække omkring gravrummene og en kort allé til kapellet fra 1896, tegnet af Aage Langeland-Mathiesen. Urneafdelingen er fra 1942. De to assistenskirkegårde, der begge ligger ved kysten og øst for byen, er siden 2001 blevet udviklet efter planer af landskabsarkitekt Susanne Guldager. Gl. Assistens Kirkegård fra 1811 er trapezformet med de gamle gravminder fra 1800-tallet liggende spredt i græsfladen samt en klippet lindeallé i midteraksen og syrenhegn i øst. Desuden er der et monument for faldne fra de slesvigske krige. Ny Assistens Kirkegård er fra 1886, efter plan af amtsvejinspektør Peter Husen og med beplantning af Carl Emil West, skovrider ved Holstenshus. Den er ligeledes græsklædt og med en nyere lindeallé i midteraksen og kapel samt gravsted med ensartede sten for engelske og canadiske flyvere, nedskudt i 1944.

Herimellem, ved Voigts Minde, ligger den ældste jødiske begravelsesplads på Fyn, Faaborg Jødiske Gravplads, der har portal af Frits Jørgensen. Gravpladsen var i brug i perioden 1806‑1983, og de ensartede, opretstående gravminder står på række i græsset. Kommunens næsten 40 landsbykirkegårde har alle omgivelsesfredninger. Kirkegårdene omgives typisk af stendiger, hække og randtræer. Nogle ligger ud mod åbne marker som Avernakø, Hellerup og Diernæs Kirkegårde, sidstnævnte med fint klippede hække og storslået udsigt. En del ligger i landsbyer med rige kulturmiljøer, undertiden præstegårde med gårdsplads og store, trærige haver, bl.a. Herringe, Hillerslev, Svanninge og Sdr. Nærå Skt. Mikaels Kirkegårde. Flere ligger højt og frit på en græsklædt banke, bl.a. Horne Kirkegård og Krarup Kirkegård med allé op til kirken og fire stynede linde foran forsamlingshuset.

Lyø Kirkegård er unik, ganske lille, cirkelrund og beliggende midt på øen og i landsbyen. Den runde form markeres af stengærde, kranstræer og kraftig beplantning. De rektangulære gravsteder er alle østvendte, opklappede efter gammel skik og kantet af lav buksbomhæk. Ægtepar ligger med gravmindet placeret mellem gravene. Gravene tilplantes med blomster alt efter årstiden, sådan som det fra sidst i 1800-tallet blev sædvane. Også Vantinge Kirkegård er lille og rund, med randtræer langs stengærdet og ud til åbent landskab.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde