Gravkapellet i Karise Kirke er tegnet af C.F. Harsdorff 1766‑67. I kapellet hviler slægten Moltke og overhofmarskal Adam Gottlob Moltke.
.

Kommunen har en snes kirkegårde, alle på nær tre med omgivelsesfredninger. Nogle som Haslev, Faxe og Hylleholt er nu bykirkegårde, andre ligger i små landsbyer, bl.a. Alslev, Bråby og Ulse Kirkegårde, sidstnævnte med to indgangstræer og udsigt mod åbne marker. En del har markant landskabelig beliggenhed eller er knyttet til særlige kulturmiljøer. Øde Førslev Kirkegård med randplantning ligger op til en stor præstegårdshave i åbent land. Freerslev Kirkegård med anneksdel omgives af hvidkalket mur, randtræer og skovtykning og er også smukt beliggende i åbent marklandskab. Karise Kirkegård med gravkapel har randtræer og udsigt over Stevns Å og marker.

Den lille Tureby Kirkegård tilknyttet herregården Turebyholm omgives af skovstykke og marker ligesom Øster Egede Kirkegård ved herregården Jomfruens Egede. Vemmetofte Klosterkirkegård ligger i skoven, et par hundrede meter øst for klosterkirken. Den er usædvanlig stemningsfuld, beskeden i størrelse, hegnet af en gulkalket mur, med kapel i den ene ende og inddelt i traditionelle gravsteder med lave hække.

Faxe Kirkegård er udvidet gentagne gange, området omkring kirken er nu overvejende græsklædt, afdelingen syd herfor traditionelt opdelt med gravsteder, og i den er urnegrave i græs i træindrammede rum.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Faxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde