Voldsteder og herregårde i Faxe Kommune.

.
Herregården Bregentved ligger i et kuperet landskab omgivet af en landskabelig park, der oprindelige blev anlagt af Niels Eigtved og senere videreført af Nicolas-Henri Jardin. Avlsbygningerne i forgrunden er fra slutningen af 1800-tallet, mens den trefløjede rokokohovedbygning blev opført af Eigtved, men i dag fremstår i arkitekten Axel Bergs historicistiske barokstil fra årene 1886-91.
.

I Faxe Kommune er der kendskab til 13 voldsteder fra middelalderlige borge og befæstede gårde. Enkelte steder er der efterhånden ingen eller ganske svage spor efter de middelalderlige anlæg, men andre steder vidner borgbanker og voldgrave om fortidens bebyggelse.

Blandt Faxe Kommunes 12 herregårdsbyggerier er Lystrup og Gisselfeld opført under renæssancen, mens Rosendal, der har sidefløje opført i perioden, har en senere opført hovedfløj fra 1840’erne. Vemmetofte Kloster er et eksempel på en herregård præget af barokken. Gisselfeld og Vemmetofte har på forskellig vis en historie som adelige jomfruklostre. Jomfruens Egede og Lindersvold er klassicistiske, mens Bregentved fremstår i historicistisk stil efter en ombygning i sidste halvdel af 1800-tallet. Flere af kommunens øvrige herregårde har en tilknytning til Bregentved. Turebyholm hører således endnu i dag under godset, mens Alslevgård, Sofiedal og Tryggevælde har en historisk tilknytning dertil. Strandegård har været i slægten Thotts eje siden 1731.

Middelalder

Nær herregården Gisselfeld ligger Valgestrup Voldsted. Anlægget består af en oval borgbanke på ca. 45 x 18 m, omgivet mod vest, nord og øst af en voldgrav, der mod syd er forbundet med en sø. På banken har Nationalmuseet i 1898 udgravet resterne af en ca. 15 x 9 m stor middelalderbygning med mure af munkesten på et kampestensfundament. Der vides ikke meget om borgens historie, men den skal være ødelagt i årene omkring borgerkrigen Grevens Fejde 1534‑36.

7 km øst for Faxe ligger Vemmetofte Kloster, hvis hovedbygning ligger på en stor firkantet holm omgivet af op til 22 m brede vandfyldte grave. I de nuværende bygninger er der bevaret ganske få rester af den oprindelige middelalderlige ringmursborg.

Rokoko

I fortsættelse af barokken anvender rokokoen symmetri for at skabe harmoni i bygningerne. I Danmark blev Niels Eigtved gennem Adam Gottlob Moltkes bestillinger en af periodens betydeligste rokokoarkitekter. Han beherskede den strenge aksialitet og rokokoens lethed, hvad enten det var i byen på Amalienborg eller på landet med Turebyholm eller Bregentved, som senere er bygget om.

Historicisme

Af Faxe Kommunes 12 herregårde er halvdelen historicistiske eller fremstår i dag med ombygninger, der henter sin inspiration fra tidligere bygningers stil. Bregentved sydøst for Haslev ved de store søer udgør et imponerende historicistisk bygningskompleks, der gendigter rokokostilen fra Niels Eigtveds tidligere bygning, men i en nyere fortolkning.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Faxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder