Ballum Kirkegård er omgivet af et stensat dige og ældre gårde og huse, hvoraf flere er bygget direkte ind i kirkegårdsmuren. På kirkegården er en mindesten og grave for 30 mænd fra sognet, der faldt under 1. Verdenskrig.
.

Tønder Bys Kirkegård omkring Tønder Kristkirke blev nedlagt i 1814. Tønder Kirkegård anlagdes samme år en kilometer nord herfor og er siden udvidet flere gange. I dag er her en smuk kirkeplads med belægning af piksten og rødlige teglsten samt to store lindetræer og en klippet lindetrærække, der blev renoveret i 2017 af landskabsarkitekt Birgitte Henningsen. I den ældste del ligger gravstederne på række. Kirkegården rummer desuden soldatergrave fra verdenskrigene og flygtningegrave fra 2. Verdenskrig samt plæner med urne‑ og kistegrave fra 1970’erne.

Kommunen har ca. 30 landsbykirkegårde, de fleste med omgivelsesfredninger, bl.a. Ballum, Emmerlev, Hjerpsted, Mjolden og Randerup Kirkegårde. Den lille, stemningsfulde Hjerpsted Kirkegård ligger enligt i landskabet med udsyn til Vadehavet og omkranset af et en sidigt stengærde med trærækker på de indvendige sider. Ved Ballum Kirkegård danner landsbyens fredede huse afgrænsning mod kirkegården. Andre kirkegårde karakteriseres af randtræer, stendiger eller anden frodig bevoksning, fx Brede, Daler, Sønder Skast, Ubjerg og Vodder kirkegårde. Ubjerg Kirkegård nær den dansk‑tyske grænse ligger på en lille banke i det flade marsklandskab og har sammen med præstegården fra 1675 en fortættet stemning. Alle grave er østvendte, og mange gravminder har tyske inskriptioner. Sankt Clemens Kirkegård på Rømø omgives af afvandingsgrøfter og åbne marker; gravstederne ligger frit i græsset.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde