Hovedparten af kirkegårdene i Thisted Kommune ligger i tilknytning til de mange middelalderkirker. De har karakter af traditionelle landsbykirkegårde, men med hver deres identitet affødt af det omgivende landskab, fx ligger Hansted Kirkegård tæt ved fyret på Hanstedknudens øverste del, Tømmerby Kirkegård ligger nær naturområdet Vejlerne i den nordøstlige del af kommunen, den lille Jannerup Kirkegård er beliggende frit i det åbne landbrugslandskab, og Skjoldborg Kirkegård ligger nær Thisted Bredning. Som følge af affolkning og ændrede begravelsesformer bærer de to sidstnævnte kirkegårde præg af ledig begravelsesplads og få grave i brug.

Thisted har tre kirkegårde: Den gamle kirkegård, der i dag fungerer som grønt anlæg, Søndre Kirkegård, der også er et grønt anlæg i dag, og Vestre Kirkegård, der er anlagt i 1894 og udvidet i 1948.

Et nyere kirkegårdsanlæg med nutidigt formsprog er annekskirkegården fra 1998 ved Tilsted Kirke.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde