.

Der er fire kirker i kommunen, hvoraf Herstedvester Kirke og Herstedøster Kirke er fra middelalderen, mens Opstandelseskirken kom til i 1984. Fængselskirken Birkelund Kirke i Herstedvester Fængsel er enkelt indrettet og forbeholdt fængslets indsatte.

Kirker med romansk oprindelse

Den middelalderlige Herstedvester Kirke set fra sydøst. Bemærk især den smukke romanske kridtstensfacade th. i billedet.

.

Herstedvester Kirke består af et romansk skib og kor og underdelen af et romansk tårn. Alt er af kridtstenskvadre, som i dag er skjult af skalmuringer. Den rundbuede alterniche i korets flade østvæg, oprindelig med et cirkulært vindue, har en pendant i tårnrummets vestmur i form af en rundbuet niche, som sandsynligvis er resterne af et tidligere vindue. Herover har formentlig været et herskabsgalleri. I begyndelsen af 1200-tallet fik først skibet og kort efter tårnet kuplede hvælv, som i skibet hviler dels på konsoller formede som småsøjler, dels på kraftige piller med trapezkapitæler. Et trappehus med spindeltrappe blev indbygget i skibets nordvesthjørne som adgang til tårnet.

Af den romanske Herstedøster Kirke står kun skibet i rå og kløvet kamp tilbage. I kirkens indre er bevaret to sidealternicher med kalkmalerier udført af Jørlundeværkstedet ca. 1150‑75, mod nord paradissymbolet Abraham, der sidder med sjæle i sit skød, og mod syd en bispehelgen. I korbuen bærer to engle en medaljon med Guds Lam.

Kirker i den gotiske periode

Herstedvester Kirke har to våbenhuse, hvoraf det nordre er opført sidst i 1300-tallet, mens det søndre er sengotisk ligesom den øvre del af tårnet og korets nuværende hvælvinger. Herstedøster Kirke har sengotisk våbenhus og tårn. Arkitektoniske dele af Herstedøster Kirkes gotiske altertavle er genbrugt i kirkens efterreformatoriske prædikestol.

Kirker i den efterreformatoriske periode

Til Herstedvester Kirke leverede et værksted i 1583 stolestaderne samt i 1592 et alterbordspanel med malerier af den korsfæstede Jesus og to dydefigurer, dvs. en personificering af kristne dyder. Prædikestolen, der er fra samme værksted som prædikestolen i Vallensbæk Kirke, er derimod fra midten af 1600-tallet. Kirken blev udsat for hårdhændede restaureringer i hhv. 1862 og 1885 og fik sidstnævnte år en altertavle malet af A. Dorph.

Herstedøster Kirke fik i 1771 fladt loft i skibet og i 1837 et nybygget teglstenskor, som året efter blev udsmykket med en altertavle af J.L. Lund. Kirken blev i 2009 ramt af en brand, som nødvendiggjorde en rensning og restaurering af kirkerummet. I 2016 ophængtes i våbenhuset et trefløjet maleri af Seppo Mattinen, der skildrer de fem vigtigste kirkelige handlinger: barnedåb, konfirmation, bryllup, nadver og begravelse.

Opstandelseskirken fra 1984 er tegnet af Inger og Johannes Exner. Bygningen skulle egentlig have været placeret centralt i sognet, men planerne blev i 1970’erne ændret, og kirken fik i stedet en mere diskret placering. Kirkens fritstående klokketårn er formet som en liljeblomst højt løftet af en spinkel betonstilk. Centralt i anlægget er et højt, oktogonalt kirkerum, der omkranses af et lavere, rektangulært sognegårdsanlæg, som tillige huser en atriumgård. Det ottekantede kirkerum har slanke lysspalter og belyses desuden af en stjernehimmel af hængende pærer. Marmoralterbordet prydes af lueforgyldte skulpturer udført af guldsmed Bent Exner.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Albertslund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker