Albertslund Kommune består af Herstedvester, Herstedøster og Opstandelseskirkens Sogne, der alle hører til Glostrup Provsti. Kun 55,4 % er medlemmer af folkekirken mod 75,3 % på landsplan (2018).

Den manglende kirkelige interesse var allerede synlig i 1920’erne, hvor sognepræsten i Herstedvester og Herstedøster hvert fjerde år skrev en kortfattet vurdering af kirkelivet til Kirkelig Haandbog, der udkom 1923‑67. Vurderingen forandrede sig ikke meget i denne periode, hvor præsten konkluderede, at sognebørnene ikke var særlig kirkeligt interesserede. Symptomatisk blev missionshuset i Vridsløselille solgt omkring 1950 og ombygget til børnehave.

Da Albertslund skulle bygges fra 1963, viste det sig, at den hidtidige praksis for finansiering af folkekirker var utilstrækkelig. Den forudsatte menighedens frivillige bidrag med halvdelen af byggesummen, inden resten kunne lånes, forrentes og afdrages over kirkeskatten. Men dette krav var umuligt at stille til indbyggerne i et område, der endnu blot var en bar mark. Et tilsvarende problem i Høje Gladsaxe blev løst ved, at en særlov af 15. april 1964 tillod fuld lånefinansiering, mens en generel lovændring af 11. maj 1966 løste problemet for Opstandelseskirken i Albertslund.

I Albertslund ligger Alaadin Moske, grundlagt i 1985 som Tyrkisk Kulturforening og anerkendt som trossamfund i 2006. Alaadin Moske er en del af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet), som er det største muslimske trossamfund i Danmark i dag. Derudover findes den pakistanske moske Albertslund Masjid, Islamisk Center Vest, der blev anerkendt i 2014.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Albertslund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund