De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Guldborgsund Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Kommunen har en lang kystlinje, der alle steder er tæt på, så havets påvirkning er stor. Havet er i forårsmånederne koldt, hvilket betyder, at april måned er blandt landets ti koldeste. Modsat er havet om efteråret varmt, så kommunen ligger blandt de ti varmeste fra september til december. Årstemperaturen ligger pænt over landsgennemsnittet.

Kommunen ligger i en tør region, og det flade landskab øger ikke skydannelsen. Kommunen ligger derfor blandt de ti tørreste i april, juni, oktober og november og samlet for året. Det giver samtidig mere plads til Solen, og i februar er kommunen landets mest solrige. Med otte måneder blandt de ti solrigeste i landet ligger kommunen også blandt de ti solrigeste på årsbasis.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima