Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261117
Sted- og lokalitetsnummer
160405-153
Anlæg
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Vandledning, Middelalder (dateret 1500 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Hospital, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

RUINER AF ØM KLOSTERANLÆG Beskrivelse af matr.nr. 1h, 2p, 12b og 13a: De fremdragne samt under jordoverfladen beliggende ruiner af Øm kloster med dertil hørende begravelser. Det fredede areal er identisk med hele matrikelnumret. Beskrivelse af matr.nr.1p: De under jordoverfladen eksisterende ruiner af Øm klosteranlæg med dertil hørende begravelser må ikke beskadiges eller ændres. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller tildækning må kun finde sted med rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1964
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1986
Museal udgravning - Horsens Museum
1988
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRestaurering af murværk.
1989
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceEt grundstykke beliggende op til Øm-kloster ruinpark blev erhvervet for fondsmidler og prøvegravet. Ved undersøgelsen fremkom teglstensmurværk, der tolkes som en del af klosterets hospital. Andre rester af teglstensmure tolkes som hospitalets vandhus. Heri fremkom en vandførende teglsat kanal. Datering o. 1500 - 1560.
1991
Museal besigtigelse - Øm Kloster Museum
1992
Privat opsamling - Øm Kloster Museum
1994
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1994
Privat opsamling - Øm Kloster Museum
1996
Museal udgravning - Skanderborg Museum
2000
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Øm Kloster Museum
2000
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Øm Kloster Museum
2000
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2000
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2002
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2003
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2004
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister RUINER AF ØM KLOSTERANLÆG Beskrivelse af matr.nr. 1h, 2p, 12b og 13a: De fremdragne samt under jordoverfladen beliggende ruiner af Øm kloster med dertil hørende begravelser. Det fredede areal er identisk med hele matrikelnumret. Beskrivelse af matr.nr.1p: De under jordoverfladen eksisterende ruiner af Øm klosteranlæg med dertil hørende begravelser må ikke beskadiges eller ændres. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller tildækning må kun finde sted med rigsantikvarens samtykke.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links