Fra siden - fra SV
.
Oversigt med stok - fra NV
.
Oversigt - fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Frederiksberg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313055
Sted- og lokalitetsnummer
020306-755
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3130:55 Krigergrav fra krigen i 1864. Gravstedet er beliggende på et 2 x 3 m stort areal. Bagest står tre jernkors. Jernkorsene er sat på en lav vold og fastgjort i natursten, der er 45 cm brede og har en dybde på 25 cm. Jernkorsene er 155 cm høje. Den midterste er udsmykket med blomstermotiver. De to andre jernkors har inskriptioner for henholdsvis general og generalinde von Haxthausen. Foran de tre jernkors ligger en stenplade, der bærer inskriptionen: ”Godsexpeditør Axel Haxthausen, F. D. 10 maj 1853. D. D. 4. februar 1905. Julius Haxthausen, Cand. Jur. F. D. 24. marts 1838, Saaret i kampen ved Dybböl, D. 18. april, B. D. 25. juni 1864. Sophus Haxthausen, F. D. 6 juli 1845, D. D. 31. maj 1864.”

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiKrigergrav fra krigen i 1864. Bemalet kors i jern sat på natursten, måler i alt 155 cm. Naturstenen måler 45 x 25 cm. Foran stenen er sat en plade der bærer inskriptionen: Godsexpeditør Axel Haxthausen, F. D. 10 maj 1853. D. D. 4. februar 1905 Julius Haxthausen, Cand. Jur. F. D. 24. marts 1838, Saaret i kampen ved Dybböl, D. 18. april, B. D. 25. juni 1864. Sophus Haxthausen, F. D. 6 juli 1945, D. D. 31. maj 1864. **Historik** Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Hans Frederik Julius Haxthausen, født 24. marts 1838 i Hørsholm, Hørsholm sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns lazaret 25. juni, begravet på Frederiksberg kirkegård 30. juni. Søn af birkedommer Christian Holger Ludvig Haxthausen og Emma Ottilie Lillienschiold. Cand.jur. 1863. Gennemgik kort efter reserveofficersaspirantskolen og drog i krigen. På lazarettet modtog han forfremmelsen til sekondløjtnant. Cohen 1864/148: Hans Frederik Julius Haxthausen.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links