Oversigt - fra V
.
Oversigt - fra NV
.
Inskription - fra N
.

Faktaboks

Kommune
Frederiksberg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313054
Sted- og lokalitetsnummer
020306-756
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3130:54 Krigergrav fra krigen i 1864. Gravsten for Eduard Johannes Lassen måler 79 x 65 x 35 cm. Stenen er udført med efeu i relief hen over selve stenen. Inskriptionen, som er svært læselig på den forvitrede forside lyder: "Eduard Johannes Lassen, Cand. polyt. Lieutenant, Født d. 25. april 1837, Falden for Fædrelandet, d. 25. April 1864, ved Dybbøl".

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiKrigergrav fra krigen i 1864. Gravsten for Eduard Johannes Lassen måler 79 x 65 x 35 cm. Stenen er udført med efeu i relief hen over selve stenen. Inskriptionen, som er svært læselig på den forvitrede forside lyder: "Eduard Johannes Lassen, Cand. polyt. Lieutenant, Født d. 25. april 1837, Falden for fædrelandet, d. 25. april 1864, ved Dybbøl" **Historik** Sekondløjtnant Eduard Johannes Lassen, født 1837 på Frederiksberg, blev 1861 polyteknisk kandidat og 1863 udskrevet til infanteriet på sessionen. Han søgte uddannelse som reserveofficer og udnævntes ved sin afgang fra Landkadetakademiet til sekundløjtnant i Krigsreserven ved 6. Infanteri Bataljon, da krigen stod for døren. Med 6. Regiment kom han til Dybbøl. Han faldt den 15. april under beskydningen af Dybbølstillingen, ramt af en granat, der også ramte hans oppasser. Liget førtes til København og begravedes den 24. april på Frederiksberg Kirkegård. Søn af regimentskvartermester Lars Christian Lassen og Sophie Louise Frederikke Hjorth. Der er sat en mindesten, hvor han faldt, i granitsten med sort skrift ved stien fra parkeringspladsen ved Historiecenteret i Dybbøl til Kongeskansen. Stenen er sat af "Kommiteen til rejsning af mindesten for faldne i de slesvigske krige" den 25. oktober 1938.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links