Plade med indkrift på gravmonumentets østside
.
Krigergrav set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
120545
Sted- og lokalitetsnummer
110308-31
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 1205:45 Krigergrav. Gravstedet er 4 x 4 m stort. I midten står en 2,1 m høj sandstensobelisk på et 0,38 x 0,38 m stort postament. I postamentet er indsat en hvid marmorplade med sort indskrift: ”Til Minde om Menig af dragonregiment 1. Eskadron Nr. 13. Frederik Albertsen fra Hollebøl i Slesvig, død på Sygehuset i Thisted 8. Juli 1864, 27 Aar gl. og Menig af 19. Regiment 7. Kompagni Nr. 541 Rasmus Nielsen Fra Aarslev på Fyen, død paa Sygehuset i Thisted 9. Juli 1864 23 Aar gl.”. På obelisken er indsat en oval bronzeplakette med kors omkranset af egeløv. Gravmonumentet er omgivet af lav taksbevoksning i kvadratisk felt med stensatte kanter. Bevoksningen kan vedligeholdes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Museum ThyKrigergrav 1864. Thisted Søndre Kirkegård. Firsidet grav med tæt taksbevoksning, heri står en 2,15 m høj obelisk af sandsten. I postamentet er indsat en hvid marmorplade med indskrift. På selve obelisken en oval bronzeplakette med kors omgivet af egeløv i lavt relief. Monument over to soldater, der døde i Thisted i 1864: Frederik Albertsen og Rasmus Nielsen fra hhv. Hollebøl i Slesvig og Aarslev på Fyn. De var en del af de danske styrker, der under tilbagetoget fra Vejle drog op gennem Jylland og nåede til Thisted. Her døde de to sårede soldater på Thisted Amtssygehus og begravedes efterfølgende på kirkegården. Mindesmærket er rejst i 1899 og er siden 1935 blevet vedligeholdt af De Danske Forsvarsbrødre i Thisted.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links