Krigergrav set mod syd
.
Jernkors (nordligt)
.
Jernkors
.

Faktaboks

Kommune
Morsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150612
Sted- og lokalitetsnummer
110509-87
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1913 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 1506:12 Krigergrave, Nykøbing Mors Kirkegård. Gravstedet, der har et T-formet grundplan, har en længde på 10,4 m og en bredde på op til 5,4 m. Krigergravene er omkranset af en jernkæde, der er fastgjort til 22 støbte jernpæle af form som kanoner med Christian d. 9´s monogram og årstallet 1864. I midten af fortidsmindet står en 1,8 m høj, 0,66 m bred og 0,36 m dyb mindesten. På mindestenens front står: ”Her hviler / Krigere † 1864 / N. Poulsen 1. Inf. R. / J.P. Sørensen 3. Drag. R. / P.H. Klausen Traink. / S. Chr. Thomsen 5. Drag. R. / L. Christensen Traink. / Th. Thomsen 6. Drag. R. / Chr. J. Lund 19. Inf. R. / M. Knudsen 19. Inf. R. / Rejst af Vaabenbrødre / 1913 / Hvil i Fred”. På hver side af mindestenen står et jernkors, der er 81 cm højt, 53 m bredt og 1 cm dybt. På det ene kors står: ”Her hviler Menig N. Poulsen af 1. Inf. Regiments 4. Corps. Født 1838. Død ved Vaade Skud den 29. April 1864. Sat af Kammerater og Foresatte”. På det andet kors står: ”Her hviler Menig Mads Knudsen fra Jersore i Fyen af 19. Regiments 5. Corps. Hans Kammerater og Foresatte satte ham dette Minde 1864”. Beplantning og grusbelægning kan vedligeholdes og udskiftes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2016
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenKrigergrave. Gravstedet, der har et T-formet grundplan, har en længde på 10,4 m og en bredde på op til 5,4 m. Krigergravene er omkranset af en jernkæde, der er fastgjort til 22 støbte jernpæle af form som kanoner med Christian d. 9´s monogram og årstallet 1864. I midten af fortidsmindet står en 1,8 m høj, 0,66 m bred og 0,36 m dyb mindesten. På mindestenens front står: ”Her hviler / Krigere † 1864 / N. Poulsen 1. Inf. R. / J.P. Sørensen 3. Drag. R. / P.H. Klausen Traink. / S. Chr. Thomsen 5. Drag. R. / L. Christensen Traink. / Th. Thomsen 6. Drag. R. / Chr. J. Lund 19. Inf. R. / M. Knudsen 19. Inf. R. / Rejst af Vaabenbrødre / 1913 / Hvil i Fred”. På hver side af mindestenen står et jernkors, der er 81 cm høj, 53 m bred og 1 cm dyb. På det ene kors står: ”Her hviler Menig N. Poulsen af 1. Inf. Regiments 4. Corps. Født 1838. Død ved Vaade Skud den 29. April 1864. Sat af Kammerater og Foresatte”. På det andet kors står: ”Her hviler Menig Mads Knudsen fra Jersore i Fyen af 19. Regiments 5. Corps. Hans Kammerater og Foresatte satte ham dette Minde 1864”. Beplantning og grusbelægning kan vedligeholdes og udskiftes som hidtil.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links