Vesterø Havn
Vesterø Havn
Af .

Befolkningens alderssammensætning i Læsø Kommune 1971-2040.

.

Læsø Kommune havde pr. 1. januar 2016 1.817 indbyggere. De seneste ca. 60 år har kommunen været præget af en negativ befolkningsudvikling, og fra 1983 er befolkningstallet faldet støt med ca. ⅓.

Frem mod 2040 forventes ifølge fremskrivning fra 2016 et yderligere fald på 4,9 % til 1.728. Faldet hænger bl.a. sammen med, at der i årtier har været fødselsunderskud. Det årlige antal tilflyttere er dog i perioden 201215 steget fra 75 til 115 personer (53 %) med en positiv nettotilflytning fra 2014, hvor den udgjorde 22 personer.

Befolkningstætheden er med 15 personer pr. km2 langt under både gennemsnittet i regionen (74 pr. km2) og landsgennemsnittet (133 pr. km2).

Befolkningsfordelingen mellem land og by har i perioden 2010-14 været stort set uændret; i 2016 boede 40,3 % i landdistriktet mod 24,2 % i Byrum, øens største by.

Befolkningssammensætning

Figur. Befolkningsudviklingen i Læsø Kommune, Region Nordjylland og Danmark 1971-2040 (1971 = 100). Figuren viser den fortsatte nedgang i befolkningstallet, der er sket i Læsø Kommune, mens der i Region Nordjylland og landet som helhed er sket en stigning.

.

Fra 1971 til 2016 er gennemsnitsalderen i Læsø Kommune steget fra 36,6 år til 52,3 år, og den forventes at stige yderligere til 54,6 år i 2040.

Andelen af personer i den erhvervsaktive alder udgjorde i 2016 53,5 %, mens børne- og ældrekvoten lå på hhv. 20,3 og 66,7. Dermed er ældrekvoten betydelig højere end i landet som helhed (29,3), mens børnekvoten ligger under kvoten for hele landet (26,1).

Der er stort set lige mange mænd og kvinder i kommunen, og det forventes ikke at ændre sig nævneværdigt frem mod 2040.

Ca. 5,5 % af Læsøs befolkning har anden etnisk baggrund end dansk, hvilket er lavere end i landet som helhed, hvor 12,3 % er indvandrere eller efterkommere af indvandrere.

Kommunens 987 husstande havde i 2016 en gennemsnitlig størrelse på 1,8 personer; heraf består 46,1 % af én person mod 33,1 % i 1990. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder er 29 år, hvilket er på niveau med hele landet, men ét år højere end i regionen.

Bolig- og bosætningsforhold

Cyklister ved Vesterø Havn
Cyklister ved Vesterø Havn
Af .

Parcel- og stuehuse udgør 48,3 % af boligmassen, række-, kæde- og dobbelthuse 7,3 %, mens etageboliger udgør 2,4 %. Til sammenligning er tallene på landsplan hhv. 40,4 %, 13,7 % og 36,2 %. En høj andel af ejendommene i Læsø Kommune (41,2 %) udgøres af fritidshuse. Til sammenligning ligger andelen i Region Nordjylland på 11,2 %, mens tallet for hele landet er 7,9 %. Turismeerhvervet er centralt for Læsøs økonomi, men kommunen ønsker samtidig at styrke en positiv udvikling som bosætningskommune, og der er derfor afsat midler til en ny udviklingsstrategi. Desuden deltager Læsø Kommune i programmet »På forkant«, hvorigennem Erhvervsstyrelsen, KL (Kommunernes Landsforening) og Realdania støtter arbejdet med at udarbejde planer og strategier, der skal gøre øen til et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed. For første gang siden begyndelsen af 1980’erne flyttede flere personer i 2014 til Læsø (107) end fra Læsø (85).

Der er de senere år sket en stigning i antallet af ubeboede boliger fra 391 i 2010 til 454 i 2015. Salgspriserne for boliger i kommunen har siden begyndelsen af 1990’erne ligget under de gennemsnitlige salgspriser for boliger i Region Nordjylland, og antallet af solgte boliger har siden midten af 00’erne været faldende, mens antallet af boliger sat til salg har været stigende. I 2006 blev der samlet set solgt 50 ejendomme, mens der i 2015 blev solgt 35 ejendomme. I første kvartal af 2006 var der 34 ejendomme til salg, mens der i første kvartal af 2016 var 162 ejendomme til salg.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Læsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger

Eksterne links