Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
543510
Sted- og lokalitetsnummer
060203-7
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 2-3,5 x 22-24 x 38-40 m i Ø-V. Træ- og kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn almindelig Jordhøi paa Loftsgaards Jord, nordlig fra Gaarden, den er noget beskadiget, men Graven er næppe beskadiget. Høien er anlagt paa en aflang naturlig Forhøining, og det synes, at der øst for den og tæt op til den ligger en lille Røse eller desl. [sb.nr. 7A] Bevoksning: 1985: Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Langhøj" Længde 38 - 40 m i Ø-V, 22 - 24 m bred. Højde ved Vestenden 3.50 m, i Øst 2.0 m. Træ- og kratbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdstykningsplan for Store Loftsgård, jvf. sb.nr. 6.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj orienteret ca. Ø/V. Den vestlige halvdel af højen er ca. 4 m høj, den østlige del er ca. 2 m høj nær byens midte men aftager noget i højde mod Ø. Der ses ingen tegn på at højens særprægede facon skulle være forårsaget af afgravninger eller andre (sub-)recente indgreb. Muligvis er højens lavere, østlige del at opfatte som en art adgangsrampe. I et udyrket, træbevokset, ca. 10 m bredt bælte langs hele højens S-side ses store mængder affald. Dette består dels af de delvis sammenstablede rester af et bræddeskur, dels af talrige skrottede landbrugsredskaber (et par såmaskiner, en skårlægger, et par harver, dele af en selvbinder, 3-4 vognhjulparr, en ajlebeholder på vogn), og endelig af andet affald: pandeplader, metaltromler, hegnstråd, plasticfolie, glas, flasker, malerbøtte etc. En del af disse ulovligheder går utvivlsomt tilbage til dommertilsynsperioden, andet er af nyere dato, men intet kan med sikkerhed siges at være under 5 år gammelt. Ejeren forsøgt truffet, ingen hjemme. Iflg. en nabo er det en ældre mand, der næppe selv vil kunne rydde op på højen. Ejer kan evt. henvende sig til amtskomm. og spørge, om man vil være behjælpelig m. fjernelse af affald (amt: 952123) Veise Bevoksning: 1985: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links