Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
543511
Sted- og lokalitetsnummer
060203-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/9 1889. Gdr. Carl Rasch. Diplom Afmærkn.: MS 1897, lærer J.A. Jørgensen. Høj, af almindelig størrelse. Ubeskadiget og kratbevokset.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn almindelig Jordhøi nordlig for Pedersgaard, den er noget beskadiget og fra S.O er der tilsyneladende forsøgt en Gravning ind ad Høiens Cetrum til, men Intet vides om hvornaar dette er sket eller om det har ført til noget Resultat. Anm. Gaarden, som ligger i Nærheden, og paa hvis Lod Høien findes, kaldes af Befolkningen almindeligvis for Pæregaard medens den paa Matrikelkortet er anført som Pedergaard. Dette sidste er vistnok det rigtige, thi Ordet Peder udtales her altid som Per, og Pedergaard er ligefrem blevet til Pergaard, hvilket atter i Folkemunde er gaaet over til Pæregaard.- Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKratbevokset Høj i Ager. F.M. 1889. Som Dekl. Velbevaret, af almindelig Størrelse.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdstykningsplan for Store Loftsgård, jvf. sb.nr. 7.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjt rejst, velformet høj med stejle sider. Fuldstændig dækket af tæt krat og træer, der har bortskygget størstedelen af bundvegetationen. De nøgne jordoverflader fremtræder med tydelige tegn på igangværende erosion. Af nævnte årsag, samt for den forøgede landskabelige virknings skyld, bør højen som plejeobjekt prioriteres højt. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links