Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250314
Sted- og lokalitetsnummer
180417-89
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 46 m i øst-vest, østenden afskåret, 13 m bred, 1,7 m høj, i overfladen med lige store mellemrum tre flade tilgroede sænkninger. Lynggroet i hede. Udgravet af Natio- nalmuseet 1935.

Undersøgelseshistorie

1935
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Ø-enden afskåret, nu nok mere end ved fredningen. Med nogenlunde lige stor afstand indbyrdes og til enderne 3 lave sænkninger i toppen, den V-lige ikke ret tydelig, men her er højen i det hele taget noget uregelmæssig. MS står nu lige N for Ø-enden af højen i det fr. areal, med "ansigts"-siden mod S, altså mod højen, og stenen står altså neden for højen, ikke på. Dette kan ikke være den opr. placering. Mål: 1,7x48x13 m. ** Seværdighedsforklaring ** 4 høje i smuk arealfredning. Bevoksning: 1987: Lyng
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links